E profeçîe de Sànta Brìgida

Meschìn chi ghe saiâ quànde aomentiâ o pàn co-a sâ quànde no se faiâ ciù carlevâ quànde comandiâ chi no sa e òbediâ chi no dêve quànde di pòrteghi ne faiàn bitêghe quànde i òmmi portiàn a crésta cómme i gàlli quànde-e caròsse caminiàn sénsa cavàlli e se poriâ xoâ cómme i öxélli quànde e dònne…