E profeçîe de Sànta Brìgida

Meschìn chi ghe saiâ
quànde aomentiâ o pàn co-a sâ
quànde no se faiâ ciù carlevâ
quànde comandiâ chi no sa
e òbediâ chi no dêve
quànde di pòrteghi ne faiàn bitêghe
quànde i òmmi portiàn a crésta cómme i gàlli
quànde-e caròsse caminiàn sénsa cavàlli
e se poriâ xoâ cómme i öxélli
quànde e dònne portiàn e brâghe cómme i òmmi
quànde di Sànti no se portiâ ciù i nómmi.
Meschinétti tùtti quélli che restiàn
a vîve i ténpi sénsa önô né géna.
I pelegrìn pasàndo d’ine Ciàppe diàn:
«’Na vòtta lazù gh’êa Zêna».

[Vito Elio Petrucci]